នាំគ្នាយក​​ដុំ​​ថ្ម​​គប់​​ខ្លា​​កំពុង​​ដេក​​​ឲ្យ​​ផ្អើល ហើយ​ថត​​វីដេអូបង្ហោះ លទ្ធផល​​ត្រូវ… (មានវីដេអូ) – CEN