អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការសាងសង់​ទីលាន​បាល់ទាត់​និង​សមិទ្ធផល​នានា ​ក្នុង​អនុវិទ្យាល័យ​ដូង ​ត្រៀម​ដាក់​សម្ពោធ​ជា​ត្រូវការ​នា​ថ្ងៃ​ខាងមុខនេះ – CEN