ឪឡឹក​ចម្លែក ទំហំ​ប៉ុន​មេដៃ មាន​តែ​នៅ​មិចស៊ិចកូ និង​អា​មេ​រិច​កណ្តាល​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN