​ស្រី​ស្អាត​តេ​ហៅ​ប្តី​ឲ្យ​មក​ប្រឈម​នឹង «​រឿង​ដ៏​ធំ​» ចែកចាយ​ពេញ​ភូមិ​៣​ឆ្នាំ​មកនេះ​ជាមួយគ្នា តែ​ប្តី​គ្រាន់តែ​លឺ​… – CEN