កម្ពុជា នឹង​ប្រារព្ធ​ទិវា​ចងចាំ នៃ​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅកាន់ ការផ្តួលរំលំ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍ ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ – CEN