សាធារណជន​ផ្ទុះ​កំហឹង​នឹង​ទង្វើ​របស់​ឧទ្យាន​សមុទ្រ​ចិន​ (មានវីដេអូ) – CEN