ខ្លា​ដំបង ជួប​គ្រោះ​ធំ​មិន​ស្លាប់ បាន​ស្វាយ​ជួយ​ប្រកូក​ប្រកាស​ឲ្យ​អ្នកភូមិជួយ​ (មានវីដេអូ) – CEN