កុំ​ជោរ​ចង់​សែ​ល​ហ្វី​ជាមួយ​សត្វ​សាហាវ​ដូច​មេព្រៃ​រូបនេះ គេ​ឲ្យ​ចាប់​ថ្លាន់​ព្រលែង​ចូល​ព្រៃ បែរជា​យក​ថ្លាន់​មក​ពាក់​នឹង​ក​ឲ្យគេ​ថតរូ​បសិន ចុង​ក្រោយ​ប៊ិះ​ស្លាប់​ – CEN