ពួក​ដាច់ដាប​ទៀតហើយ គូស្នេហ៍​មួយគូ​ឆ្លៀត​ប្រតិបត្តិកា​រលើ​យន្តហោះ​ត្រូវបាន​គេ​លួច​ថត​បាន​បង្ហោះ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ – CEN