អភិបាល​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង បាន​ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ការ​ងារ និង​សម្ដែង​គួរ​សម​ជា​មួយ​ប្រតិ​ភូ​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម​ខេត្ត​សាន​ដុង នៃ​សា​ធារ​ណ​រដ្ឋ​ប្រ​ជា​មា​និត​ចិន – CEN