ប្រើប្រាស់​លិខិតស្នាម World Cup​ ពី​រុស្ស៊ី រួច​ចូលទៅ​ហ្វាំ​ង​ឡង់ ហើយ​សុំ​ជ្រកកោណ​តែម្ដង​ – CEN