ឥណ្ឌូណេស៊ី​និង​កម្ពុជា ជំរុញ​បន្ថែមទៀត លើ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី និង​កាត់បន្ថយ​អតុល្យភាព​ – CEN