បុរស​រុស្សី​ម្នាក់​ត្រូវ​ជាប់គុក​អស់ ៣ ​ឆ្នាំ ​ដោយ​មិន​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អី​សោះ ហើយ​នៅពេល​ចេញពី​គុក​វិញ ទើប​ដឹង​មូលហេតុ​ – CEN