កក្រើកទៀតហើយ! លោក Duterte គ្រោងឧបត្ថម្ភកាំភ្លើងដល់មេភូមិៗជាង៤ពាន់នាក់ ដើម្បីកម្ចាត់គ្រឿងញៀន និង​បទល្មើស – CEN