ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ទៅលើ​សម្ដេច​ក្រុមព្រះ និង​អ្នក​ម្នាង គឺជា​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ពិតប្រាកដ​មែន​ – CEN