ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ញាប់ញ័រ​នៅក្នុង​ទីលាន​សម្លាប់​ឆ្កែ​នា​ប្រទេស​ចិន​ (មានវីដេអូ) – CEN