ទេសចរ​ជប៉ុន មក​ទស្សនា​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ កើនឡើង​ជិត​៧​ភាគរយ ឯ​ទេសចរ​កម្ពុជា ទៅ​ជប៉ុន​កើន​១៩​ភាគរយ​ – CEN