កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់​វើ​ល​ខាប់​ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN