រកឃើញ​និង​ចាប់បាន​អ្នកបើក​កប៉ាល់​លិច នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ – CEN