អា​រក​សម្លាប់​ស្រី​ស្នេហ៍​រួចហើយរ​ត់ទៅ​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​តាម​ក្រោយ​សង្ស័យ​ជាការ​ប្រច័ណ្ឌ​ – CEN