សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​ចំណាយ​ថវិកា ជាង​៣០​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​ជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN