​កង​អាវុធហត្ថ​នឹង​អនុវត្ត​តាម​ផ្លូវច្បាប់ ចំពោះ​ជន​ណា​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ប្រើប្រាស់​​ដោយ​គ្មាន​សិទ្ធិ​នូវ​ឯកសណ្ឋាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ញា​សម្គាល់​ – CEN