រំភើបណាស់! លោក ថាក់ស៊ីន ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ប្អូនស្រី «យីងឡាក់» ដែលធ្វើខួបកំណើតលើកដំបូង ក្នុងជីវិតនិរទេសខ្លួនជិត១ឆ្នាំ – CEN