មើល​យុទ្ធ​នារី​អ៊ុយ​ក្រែន​ស្លៀក​តែ​គ្រឿង​ក្នុង​លោត​រាំ​ក្នុង​បន្ទាយ​ (មានវីដេអូ) – CEN