ឃុំខ្លួន អ្នក​កត់​ល្បែង​បាល់​បីនាក់ ប្រចាំ​ហាង​កាហ្វេ Sport Cafe ដាក់​ពន្ធនាគារ​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN