​ហួសចិត្ត​! សាច់ឈាម​ប៉ុន​ហ្នឹង​ដែរ ជិះ​សុទ្ធ​ហ្វី​ណូ មិនគួរណា​ទៅលេង​វត្ត ពេល​ទៅផ្ទះ​វិញ​«​ដោយ​»​ទាំង​ស្បែកជើង​គេ​បែបនេះ (​វីដេអូ​) – CEN