កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ WORLD CUP ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN