កម្ពុជា​ថៃ រួមសហការ​បង្ក្រាប​ប​ទ​ល្មើស នៅតាម​ព្រំដែន ដើម្បី​ឱ្យ​ក្លាយជា​ព្រំដែន​សន្តិភាព​ – CEN