ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ឥណ្ឌូណេស៊ី ប្តេជ្ញា​ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង កម្ពុជា​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ឲ្យ​ឈានដល់ ចំណុច​រីកចម្រើន​ថ្មី​ទៀត​ – CEN