ម៉ូតូ​កង់​បី​១៧០​គ្រឿង ផលិត​នៅ​ឥណ្ឌា ត្រូវ​ប៉ូលិស​ឃាត់ ឲ្យ​ធ្វើ​ស្លាក​លេខ – CEN