ស្រា​បៀរ លី​អូ ប្រគល់​រង្វាន់​ម៉ូតូ SCOOPY i និង​បន្តោង​ខ្សែក​មាស លើក​ទី​2​ដល់​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី​ចំនួន 43 គូ ក្នុង​កម្មវិធី​ចំណងដៃ​សុភមង្គល​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឆ្នាំ 2018 – CEN