យុវជន​បារាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទុះ​កំហឹង​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ជុំវិញ​រឿង​កាត់​ក្រញាំ​ជើង​ក្រោយ​របស់​ឆ្កែ​ចិញ្ចឹម​ងាយស្រួល​នឹង “​រំលោភ​” បម្រើ​តណ្ហា​ឆ្កួត​វង្វេង​ (មានវីដេអូ) – CEN