មិន​នឹកស្មានថា កញ្ញា ហ៊ិ​ន ច័ន្ទនី​រ័ត្ន ច្រៀង​ពិ​រោះ​ដល់​ថ្នាក់​នេះ ដូចគ្នា​ជាមួយ​ម្ចាស់​បទ​ដើម​អ៊ីចឹង (​វីដេអូ​) – CEN