​រូបមន្ត​សម្អាត​សារធាតុ​ខ្លាញ់​នៅក្នុង​សរសៃឈាម​តាមរយៈ​ឱសថ​បុរាណ​មួយ​នេះ​ – CEN