មន្ត្រី​យោធា ជិះ​ម៉ូតូ​បញ្ច្រាស រង្វង់​មូល​វិមានឯករាជ្យ មក​សម្លុត​អ្នក​អនុវត្តន៍​ច្បាប់​ទៀត​ – CEN