លោក មុឹង​ សំផន អំពាវ​នាវ​អោយ​ពល​រដ្ឋ​រួម​គ្នា​ថែ​រក្សា​សន្តិ​ភាព​និង​ត្រៀម​ឯក​សារ​អោយ​បាន​គ្រប់​គ្រាន់​នាំ​គ្នា​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ជូន​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន – CEN