ម្ចាស់​ឡាំប្រឺតា ផលិត​នៅ​ឥណ្ឌា នាំគ្នា​យក​ឯកសារ ទៅធ្វើ​ស្លាក​លេខ​ – CEN