ចង់​បង្អួត​គេ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម ស្ត្រី​ចិន​ម្នាក់​បាន​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ក្រោយពេល​ជួល​រថយន្ត Ferrari តម្លៃ 660.000 USD – CEN