​មិន​ថា​ពួក​ស្រី​ស្អាត​ទេ ដែល​ស៊ី​ពែ World Cup សូម្បី​តែ​ពួក​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ក៏​ឆ្លៀត​ឱកាស​ដែរ​ – CEN