មិន​គួរឲ្យ​ជឿ​! អណ្តើក​មួយ​ក្បាល​នេះ​បាត់​ខ្លួន​យ៉ាង​អាថ៌កំបាំង​អស់​រយៈពេល ៣០​ឆ្នាំ តែ​ម្ចាស់​វា​រកឃើញ​នៅ​រស់​ក្នុង​បន្ទប់​ដាក់​ឥ​វ៉ាន់​ – CEN