​អ្នកគាំទ្រ​ហួសចិត្ត​ជាខ្លាំង ព្រោះតែ​ក្រុម​តារា​ស្រី «Black Pink» កំពុង​សម្តែង​សុខៗ ស្រាប់តែ​ត្រូវគេ​បញ្ឈប់​ទាំង​កណ្តាល​ទី​បែបនេះ ដោយសារ​…(​វីដេអូ​) – CEN