មនុស្ស​៥៦​នាក់ រួច​ផុតពី​ការស្លាប់ ខណៈពេល​យន្តហោះ​ចុះ​សំចត​ដោយ​គ្មាន​កង់​មុខ​ – CEN