ក្រុង​ព្យុងយ៉ាង ​បាន​ប្រារព្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​នេះ ដោយ​គ្មាន​ការ​តិះដៀល​អាមេរិក​ដូច​ឆ្នាំមុនៗ – CEN