ជនសង្ស័យ​៥​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​បទល្មើស​ជួល​ស្ត្រី​ឲ្យ​ពពោះ​ជំនួស ត្រូវ​តុលាការ​ឲ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​អង្គភាព​វិញ​ – CEN