អាមេរិក​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​យោធា​២​នៅ​តិច​សាស​ដើម្បី​ធ្វើជា​កន្លែង​ជនអន្ដោប្រវេសន៍​ស្នាក់នៅ​ – CEN