អ្នករាយការណ៍​៖ ទា​ហ៊ាន​មី​យ៉ាន​ម៉ា​ចាប់រំលោភ​បូក​យ៉ាង​ឃោរឃៅ​លើ​ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​ – CEN