​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​! ស្ត្រី​បុគ្គលិក​ចិត្តធម៌ មើលថែ​និង​បំបៅ​ដោះ​ដល់​ទារក​ទើប​កើត​ម្នាក់ ត្រូវបាន​បោះបង់ចោល​ប្រៀប​ដូច​កូន​ – CEN