ស្រី​ម្នាក់​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ក្រោយពី​ចាក់​ប្តី​របួសធ្ងន់​ – CEN