​អ្នកនាង អម្ពរ ទេវី ធ្វើ​ទង្វើ​បែបនេះ អាចឱ្យ​មនុស្ស​ជាច្រើន សម្រក់​ទឹកភ្នែក – CEN