កុំ​ប្រៀបធៀប​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅ​កម្ពុជា ជាមួយនឹង​អាមេរិក ដែលមាន​ជាង​២៥០​ឆ្នាំ​នោះ​ – CEN